Cesta: Produkty a služby / Vzdělávací centrum / Provozní řád


Provozní řád Vzdělávacího centra DNS a.s.

Školící a vzdělávací centrum DNS a.s. slouží zejména pro zajišťování firemních akcí (semináře, prezentace, školení apod.). Od každého, kdo využije služeb Vzdělávacího centra DNS, očekáváme, že jej bude užívat v souladu s dobrými mravy a nebude narušovat chod pracoviště. Organizátor realizované akce je povinen učebnu po svém odchodu uvést do původního stavu, v jakém byla před jeho příchodem.

  1. Objednávka pronájmu učeben Vzdělávacího centra DNS a.s. je podmíněna závaznou objednávkou odeslanou e-mailem na adresu education@dns.cz.
  2. Učebny nejsou primárně vybaveny PC. V případě zájme, je nutné si na plánovanou akci zažádat o zajištění požadovaného počtu PC.
  3. V případě využívání zapůjčených PC uživatelé nemění nastavení uživatelského prostředí.
  4. V celé budově je přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm. Každý návštěvník je povinen dodržovat požární řád a obecně platné bezpečnostní předpisy.
  5. Náhrada za vzniklé škody se řeší dohodou uživatele se správcem, zpravidla náhradou za bezvadnou věc nebo finanční úhradou… dle výše škody, míry zavinění, úmyslu, atp.
  6. Platbu za užívání učeben Vzdělávacího centra vyřizuje Petra Procházková (pprochazkova@dns.cz).
  7. Případné stížnosti a nedostatky mohou uživatelé řešit přímo se správcem Vzdělávacího centra.

DNS E-news

Aktuality

Zranitelnosti umožňovaly vzdálené spuštění kódů na chytrých telefonech LG

15.05.2018

Před několika měsíci odhalil výzkumný tým společnosti Check Point dvě zranitelnosti, které byly spojené s výchozí klávesnicí u běžných modelů smartphonů LG.

Fujitsu Day 2018: Představení řečníků

14.05.2018

Bližší informace a odkaz k registraci na Fujitsu Day, který se koná 31.5.2018 v Kongresovém Centru Praha.