Cesta: Aktuality / Virtualization Performance Viewer


Virtualization Performance Viewer 

Pro dnešní IT je charakteristický neustálý tlak na dostupnost a dostatečný výkon infrastruktury při maximální možné optimalizaci nákladů. Tradiční datacentra se pod tímto tlakem mění na virtualizované systémy a privátní nebo veřejné cloud prostředí. S těmito změnami přichází i nové požadavky na řízení provozovaných zdrojů, mezi které patří: nutnost zabránit nekontrolovanému rozrůstání virtuální instancí, potřeba mít pod kontrolou stávající i nově přicházející virtuální a fyzické stroje, umět dosáhnout jejich ideálního vytížení, nutnost umět plánovat budoucí rozšíření a dokázat rychle nalézat a odstraňovat slabá místa infrastruktury.

Všechny tyto požadavky a mnohé další řeší elegantní software z dílny Hewlett Packard: Virtualization Performace Viewer.

Přečtěte si více zde.


DNS E-news