Cesta: Aktuality / Školení programu Campus ve Zlínském kraji proběhlo úspěšně


Školení programu Campus (Enrollment for Education) od společnosti Microsoft ve Zlínském kraji proběhlo úspěšně.

Na základě vyhraného výběrového řízení dodává společnost DNS licence spol. Microsoft do škol a dalších edukačních zařízení ve Zlínském kraji. Zaměstnanci divize SW&S spol.DNS ve spolupráci se zástupci Microsoft proškolili přes 110 zástupců základních a středních škol a dětského domova.

Školení se konalo 16. října 2017 v budově krajského úřadu. Účastníci školení, převážně ředitelé škol a administrátoři, byli seznámeni se základními multilicenčními programy společnosti Microsoft pro akademické zákazníky. Hlavním tématem  byla orientace v rámci programů na pronájem licencí - Campus (Enrollment for Education Solution) a School Agreement. K obecním podmínkám programů se přidali možnosti dokupů licencí, administrace licencí a změny v licencování vybraných produktů, jako Windows Server a podobně. Celé školení bylo zakončeno konkrétními příklady a živou diskuzí, kdy přednášející zodpověděli všechny zvídavé dotazy posluchačů.


DNS E-news