Cesta: Aktuality / Radware zveřejnil nový security report


Radware zveřejnil nový security report

Společnost RADWARE zveřejnila nový security report, zaměřený na aktuální trendy v oblasti útoků na odepření služby (DoS/DDoS). Report shrnuje poznatky a zkušenosti z více než 300 zásahů RADWARE ERT (Emergency Response Team) týmu. Bylo zjištěno, že vládní a finanční instituce jsou primárním cílem útoků. DDoS útoky se stávají stále komplexnějšími a více než polovina jich kombinuje více než 5 vektorů. 62% útoků dnes tvoří aplikační floody. Výrazně narostl také počet útoků využívajících SSL a útoků typu brute force (pokusy o přihlášení). Trendem jsou i útoky využívající zesilovací efekt (amplification) některých aplikací, jako jsou DNS nebo NTP. DNS dotaz z podvržené IP adresy má desítky Bytů, odpověď na IP adresu cíle útoků může mít 4KB.

To vše a mnohé další se dozvíte z Reportu, který je ke stažení z zde.

Stručné shrnutí lze pak najít tady.


DNS E-news