Cesta: Aktuality / Radware's 2014-2015 Global Application & Network Security Report


Radware's 2014-2015 Global Application & Network Security Report

Rok 2014 byl z pohledu IT bezpečnosti zlomovým. Kybernetické útoky se zlepšovaly, prodlužovaly, byly komplexnější a cílenější. Procento napadnutých, leč dobře zabezpečených organizací, se zvyšovalo.

Stáhněte si brožuru pro analýzu roku 2014 a přípravu na rok 2015.


DNS E-news