Cesta: Aktuality / PROMO AKCE: Kupte si jedinečné řešení Dell PowerEdge VRTX...


 

 

NÁVOD K POUŽITÍ:

1) KOUPÍTE: zařízení Dell PowerEdge VRTX  

2) ZÍSKÁTE: tablet Dell Latitude 10

 

 

Pravidla a podmínky prodejní akce Dell PowerEdge VRTX + Dell Latitude 10:

Pořadatelem prodejní akce je společnost DNS a.s. se sídlem na adrese Na Strži 65/1702, 14000 Praha 4, IČ: 25146441 (dále jen „pořadatel“).

Prodejní akce probíhá v termínu od 1. listopadu 2013 do 31. března 2014 (dále jen „doba konání prodejní akce“) na území České republiky (dále jen „místo konání prodejní akce“). Konání prodejní akce je oznámeno zveřejněním na internetových stránkách pořadatele.

Účastníkem prodejní akce se může stát pouze právnická osoba se sídlem a doručovací adresou na území České republiky, která má s pořadatelem uzavřenou smlouvu o obchodní spolupráci (dále jen „účastník “).

Prodejní akce se vztahuje pouze na výrobky DELL PowerEdge VRTX dodané účastníkovi prostřednictvím pořadatele. Účastník se do prodejní akce zapojí tak, že v době konání prodejní akce zakoupí vybraný výrobek DELL PowerEdge VRTX. Za objednávku obsahující alespoň jeden kus zařízení DELL PowerEdge VRTX získává 1ks produktu Dell Lattitude 10 (dále jen „dárek“).  Do prodejní akce nebudou zařazeny prodeje s uskutečněným zdanitelným plněním mimo dobu konání prodejní akce.

Veškeré náklady spojené s distribucí dárků nese pořadatel akce. Účastník obdrží dárek současně s výrobkem DELL PowerEdge VRTX. Hodnota dárku a hodnota promo slevy bude vyčíslena na prodejní faktuře pořadatele.

Účastí v prodejní akci vyjadřuje účastník souhlas s pravidly prodejní akce a zavazuje se je plně dodržovat. Účastí v prodejní akci souhlasí účastník se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů v rámci této prodejní akce (dále jen „údaje) do databáze společnosti DNS a.s. a s jejich následným zpracováním a dále pro marketingové účely společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu 5 let.

Pořadatel neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v prodejní akci. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním dárků. Nebezpečí škody na dárku přechází na účastníka okamžikem předání dárku účastníkovi. Dárky není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka prodejní akce, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání. Pořadatel prodejní akce neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v prodejní akci. Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů prodejní akci zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo výměny dárků za jiné dárky, které jsou odpovídající náhradou.

 

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat na dnsdell@dns.cz.


DNS E-news