Cesta: Aktuality / Případová studie: SAM pomáhá řešit licenční nesoulad úspornou a efektivní cestou


Případová studie: SAM pomáhá řešit licenční nesoulad úspornou a efektivní cestou v Nemocnice Sokolov

Výchozí situace:

"NEMOS GROUP jako nájemce Nemocnice Sokolov chtěla mít jistotu, že všechen software je užíván legálně a proto požádala o vyjádření výrobce softwaru, společnost Microsoft. Ten doporučil zmapovat reálný stav instalací softwaru a pořízených licencí odborníkem (softwarový auditor) a případný převis společně vyřešit.

V další fázi projektu bylo třeba ověřit, nakolik instalovaný software odpovídá požadavkům jednotlivých pracovišť a zda bude stávající vybavení dostačovat potřebám střednědobého rozvojového plánu.

V poslední fázi projektu chtěl NEMOS Group zkontrolovat, zda jsou požadavky na nákup/instalace/inovace sofwarového vybavení řešeny systémově."DNS E-news