Cesta: Aktuality / PŘÍPADOVÁ STUDIE: SAM Audit v Nemocnici Sokolov


PŘÍPADOVÁ STUDIE:

SAM audit pomohl Nemocnici Sokolov zodpovědět otázky týkající se využívání software na pronajatých počítačích

 


Přílohy ke stažení


DNS E-news