Cesta: Aktuality / PŘÍPADOVÁ STUDIE: Konsolidace serverů a úložišť Archivu hl. města Prahy


PŘÍPADOVÁ STUDIE

Konsolidace serverů a úložišť Archivu hl. m. Prahy

Použité řešení: DELL

Společnost HCV group a. s., jako dodávající partner, navrhla zcela inovativní koncept při použití na trhu unikátního zařízení All-In-One, které integruje servery, networking, storage a management v rámci jednoho hardwaru. 
Samotná instalace a migrace trvala 72 hodin a byla realizována přes víkend. Nasazení řešení proběhlo přímo do ostrého provozu.Integrace proběhla v krátkém čase a bez komplikací. Řešení zůstává nadále  otevřené pro další možná rozšíření výkonu a kapacity podle budoucích potřeb klienta.


Přílohy ke stažení


DNS E-news