Cesta: Aktuality / IBM Security Privileged Identity Manager V1.0


IBM Security Privileged Identity Manager V1.0

Zákazník tak získá funkce pro poskytování, řízení a správu  privilegovaných uživatelů, efektivní správu politiky hesel a v neposlední řadě také podporu pro všechny stávající adaptéry IBM Security Identity Manager.

IBM Security Privileged Identity Manager tvoří důležitý prvek prevence proti vzniku bezpečnostní události řízením a sledováním privilegovaných uživatelů (cílem útočníka bývá právě často získání kontroly nad privilegovaným uživatelským účtem). Řešení dále poskytuje:

  • Zašifrované uložiště přihlašovacích údajů poskytující monitorovaný check-in a check-out sdílených uživatelských ID
  • Monitoring a logování uživatelské aktivity, která obsahuje zejména postupy pro monitoring aktivity privilegovaných uživatelů
  • Automatická aktualizace hesel pro prevenci případného zneužití

(a)     IBM Security Identity Manager V6.0

Součástí výše zmíněného řešení je také IBM Security  Identity Manager ve verzi 6.0. Jedná se o známé řešení pro automatizovanou správu uživatelských rolí a přístupů napříč všemi doménami firemní IT infrastruktury. Díky využití modelu rolí, uživatelských účtů a přístupových práv umožňuje automatizovat vznik, změny a rušení uživatelských privilegií v rámci celého životního cyklu uživatele firemního IT.

Možnosti nového IBM Security Identity Manager V6.0 pomáhají zvýšit úroveň použitelnosti a výkonnosti celé aplikace. SIM obsahuje například rozšíření pro “role and policy management”, self-monitoring a troubleshooting, zvýšení výkonnosti a například také IBM Cognos® datové modely pro custom reporting (dostupné skrze Service Management Library). V neposlední řadě je také nutno zmínit novou mobilní aplikaci pro schvalování požadavků vedoucími pracovníky.

Mezi další novinky patří například:

  • Integrace IBM Security Identity Manager se SOA aplikacemi za podpory Web Services API. Produkt poskytuje vylepšenou podporu Web Services pomocí Adapter toolkitu.
  • Podpora autentizace IBM WebSphere® Application Server umožňuje využívat vlastní  WebSphere autentizační registry (například korporátní LDAP) jako IBM Security Identity Manager uživatelský registr  čímž již je zajištěno, že uživatel není odkázán pouze na registry samotného SIM
  • Podpora IBM WebSphere Application Server single sign-on pomáhá zvýšit úroveň integrace mezi IBM Security Identity Manager a Role and Policy Modeler. Mimo jiné také poskytuje podporu SSO
  • Rozšířené sledování stavu adaptérů
  • Lepší možnosti sledování výkonu a detekce problémů spojených s konfigurací a konektivitou pomocí WebSphere Performance Monitoring Infrastructure (PMI)
  • Rozšířené možnosti reportování díky Tivoli Common Reporting
  • Rozšířené možnosti sledování vlastního stavu pomocí integrovaného agenta IBM Tivoli Monitoringu

Pro vice informací, prosím, kontaktujte Dušana Mondeka ze společnosti IBM na dusan.mondek@cz.ibm.com.


DNS E-news