Cesta: Aktuality / Nové minimální marže pro obchodní partnery IBM


Nové minimální marže pro obchodní partnery IBM

Společnost IBM tímto oznamuje změny v programu minimálních marží (Minimum Margin Policy Program). Změny se týkají především zvýšení marží a zvýšení šancí na jejich uplatnění. Vyšší marže se vztahují na všechny produkty Power, Storage a PureFlex, prodávané v rámci tzv. Special Bid podmínek. IBM se zároveň zavazuje garantovat minimální marže v momentu schválení registrace obchodních případů (Deal Registration approval) v případě všech výše uvedených produktů, které budou splňovat minimální stanovenou výši obchodního případu.

Hlavní změny:

  • program nově zahrnuje i prodeje koncovým zákazníkům z veřejného sektoru ("government")
  • minimální výše obchodního případu se snižuje na 100 000,- USD
  • nárůst minimální marže pro T2 partnery vzrostl až na 20%
  • v případě, že partner aktuálně vlastní Elite/Competitive/FIE/Dormant/Migration for Power a Storage Specialty, minimální marže v jeho případě vzroste o dalších 5%


Více informací je k dispozici zde (v aj).
tým IBM


DNS E-news