Cesta: Aktuality / Je SAM opravdu jen o licencích?


Je SAM opravdu jen o licencích?

Proces SAM (Sofware Asset Management), jak sám název napovídá, řeší problematiku softwaru v organizacích. Pomáhá jej nakupovat, rozmisťovat a efektivně využívat. Nástrojů je mnoho a každá organizace vždy úkol vést operativu kolem softwaru přenechá odboru IT bez ohledu na to, zda tento  odbor je na funkci řídit software dostatečně vybaven. Bohužel je smutnou skutečností, že samotný proces správy IT se stává začarovaným kruhem, kdy je sledována jen oblast technologická a nikoliv oblasti návazné na IT.

Více jste se mohli dočíst v příloze Hospodářských novin. Pokud jste se k článku nedostali, naleznete jej v příloze.

Autorem článku je Jakub Vlček, softwarový auditor. 


Přílohy ke stažení


DNS E-news