Cesta: Aktuality / IBM oznámila novou verzi produktu IBM Qradar, a to konkrétně Qradar 7.2.3


IBM oznámila novou verzi produktu IBM Qradar, a to konkrétně Qradar 7.2.3 

Produkty IBM Qradar nabízejí pokročilou detekci hrozeb, jednoduchou správu a nižší náklady na vlastnictví.

IBM Qradar spadá do skupiny produktu IBM Qradar Security Intelligence Platform, které poskytují jednotnou architekturu pro integraci bezpečnostních informací a správu událostí (SIEM), správu logu, detekci anomálií, forenzní analýzu bezpečnostních událostí a správu konfigurací a zranitelnosti. Tyto produkty nabízejí pokročilou detekci hrozeb, jednoduchou správu a nižší náklady na vlastnictví.

Bližší informace o nové verzi naleznete na našich stránkách betterway.dns.cz.

Celkové informace o IBM portfoliu Qradar naleznete rovněž na stránkách IBM http://www-03.ibm.com/software/products/cs/qradar


DNS E-news