Cesta: Aktuality / IBM Notes/Domino v9 Social Edition produktem roku


IBM Notes/Domino v9 Social Edition produktem roku

IBM Notes/Domino dovoluje snadno, efektivně a  bezpečně propojit e-mailovou komunikaci, instant messaging, firemní aplikace a web 2.0 služby v jednotné komunikační prostředí.

Lidem umožňuje pohodlně pracovat on-line i off-line v jednom integrovaném rozhraní na desktopu, tabletech i mobilech. Zásadní novinkou je začlenění podnikového sociálního softwaru přímo do e-mailového klienta, což dále usnadňuje ifremní komunikaci a spolupráci.

Více informací o ostatních výhercích najdete na stránkách: http://computerworld.cz/it-produkt/vysledky-tretiho-kola-souteze-it-produkt-2013-50485

Bližší informace o produktu se dozvíte u Jana Valdmana, jvaldman@dns.cz

 

 

 


DNS E-news