Cesta: Aktuality / Hitachi Content Platform podporuje zabezpečenou hybridní cloudovou mobilitu


Hitachi Data Systems zvyšuje díky nejintegrovanějšímu a nejzabezpečenějšímu řešení mobility dat užitnou hodnotu businessem definovaného IT

Portfolio Hitachi Content Platform zvyšuje produktivitu pracovníků a podporuje zabezpečenou hybridní cloudovou mobilitu

Společnost Hitachi Data Systems Corporation (HDS), dceřiná společnost 100% vlastněná Hitachi, Ltd. (TSE: 6501), představila novou sadu technologií v portfoliu Hitachi Content Platform (HCP). Ty vytvořila, aby vyhověla nečastějším požadavkům obchodních divizí na firemní IT oddělení: podpora co největší mobility pracovníků a zvýšení jejich produktivity kdekoli, kdykoli a při použití jakéhokoli zařízení. Velké podniky přecházejí od tradičního IT k privátnímu cloudu a od interního IT k hybridnímu cloudu - a portfolio HCP umožňuje tierovat data do veřejného cloudu, aniž by bylo nutno vzdát se přehledu a kontroly nad daty. Toto nové portfolio sestává z HCP, Hitachi Content Platform Anywhere (HCP Anywhere) a Hitachi Data Ingestor (HDI).

Nová verze HCP přináší adaptivní cloudový tiering, funkci, která dovolí organizacím inteligentně a automaticky přesouvat data do i z vybraných public cloudů společností Google, Amazon a Microsoft, podle aktuální poptávky a politiky konkrétní firmy. Tato funkcionalita dovolí IT vytvořit zabezpečený hybridní cloud, který je klíčem ke skutečné mobilitě v cloudu doplněné o schopnost vyvažovat cenu a bezpečnost. Jak? Definuje, která data zůstanou „doma“ a která budou uložena ve veřejném cloudu. Pokud přidáte HCP Anywhere a HDI, dokážete poskytovat veškeré souborové služby uživatelsky příjemně a přitom uplatňovat zásady zabezpečení a plnou kontrolu požadovanou IT. Navíc nové funkce sesynchronizují data napříč několika aktivními přístupovými body, a tak zlepší produktivitu, zrychlí přístup a usnadní procesy business continuity.

"U nás v Oper8 používáme technologie k řešení obchodních problémů a k získání konkurenční výhody," řekl  Mark Owen, chief operating officer, Oper8 Pty Ltd (Austrálie). "Mít nepřetržitý přístup k datům takříkajíc za pochodu je kritické, pokud chceme, aby naše firma fungovala rychle a účinně a dokonce se rozšířila pomocí cloudového úložiště založeného na HCP na asijsko-pacifické trhy. Našim zákazníkům usnadníme přechod do cloudu tím, že jim dáme možnost jednoduchého přístupu k datům nezávslého na zařízení, místě a času, což podporuje jejich důležitá obchodní rozhodnutí."

Nejnovější verze HCP Anywhere a HDI jsou úzce integrovány s HCP a zajišťují nepřetržitou zabezpečenou dostupnost dat z kteréhokoliv IP připojeného zařízení včetně mobilních telefonů, tabletů a regionálních kanceláří - a přítom zachovají zabezpečení a přijatelnou cenu. Tím dávají organizacím nástroje pro mobilní a decentralizované pracovníky. HCP Anywhere se stane centrálním bodem správy uživatelského sdílení a synchronizace souborů i souborových služeb pro vzdálené kanceláře a pobočky. Výsledkem je produktivita mobilní pracovní síly, ať už se nachází kdekoli - ve vzdálené kanceláři s roamingem do své home souborové složky nebo na cestách, pomocí synchronizace a sdílení souborů.

"Garvan usiluje o to být vedoucím dodavatelem personalizovaných léčiv v Austrálii. Hitachi Content Platform nám pomáhá při tranformaci medicíny v naší zemi," řekl dr. Warren Kaplan, Garvan Institute. "Nejen že jsme vyřešili zabezpečení a zároveň zůstali mobilními, ale zpřístupnili jsme také data a funkce pro spolupráci naší výzkumnické komunitě po celém světě."

HCP, HCP Anywhere a HDI jsou k dispozici jako softwarové balíky. Tím podporují posun k software defined architekturám a k IT definovanému businessem,  kdy lídři obchodních divizí společně s lídry IT oddělení nastaví obchodní a technické cíle směřující ke stavu, kdy technologie pohánějí firmu vpřed. Tento posun se zrychluje, podle aktuálního InfoBriefu IDC zjistilo, že 48 % lídrů obchodních divizí ovlivňuje proces nákupu technologií. Zmíněný InfoBrief popisuje, jak se mají IT oddělení přizpůsobit tomuto posunu a jak díky němu mohou získat. Tím, že se účinně spojí s výkonnými složkami firmy a zajistí, aby technická řešení pomáhaly s konkrétními, objektivně měřitelnými problémy obchodu. Brief doporučuje IT organizacím při nákupu IT spolu se svými klienty zastávat konkrétní role, například:

  • Pomoci výkonným složkám firmy vygenerovat relevantní informace z jejich dat a použít je k získání konkurenční výhody.
  • Stát se důvěryhodným obstaravatelem služeb, který bude řídit nákup a implementaci různých služeb privátního, hybridního i veřejného cloudu.
  • Stát se rychloobrátkovou projektovou organizací, na kterou budou výkonné složky spoléhat při rychlé komercionalizaci produktů.

Aktualizované portfolio HCP pomáhá vybalancovat požadavky IT oddělení a obchodních divizí. Jeho přínosy zahrnují rychlejší a spolehlivější přístup k datům, zvýšenou produktivitu pracovníků, zjednodušený fileserving ve vzdálených kancelářích a pobočkách a mobilitu obsahu směrem dovnitř, ven i mezi veřejnými a privátními cloudy.

Důležité novinky a jejich přínosy jsou:

  • Agilita: Mobilita obsahu napříč všemi IP-enabled zařízeními včetně smartphonů a tabletů pomáhá zaměstnancům být  produktivnějšími. Automatická migrace obsahu mezi privátními a veřejnými cloudy HCP pomáhá vyvážit kapitálové (capex) i provozní výdaje (opex) a umožnuje rozšiřování kapacity v okamžiku jeho potřeby.
  • Zabezpečení: Tím, že data budou pod kontrolou, lze centrálně řídit a usměrňovat jejich pohyb mezi veřejnými, privátními i hybridními cloudy a přitom zachovat zabezpečení přístupu z různorodých zařízení, aniž by bylo nutno obejít bezpečnostní politiky datového centra.
  • Optimalizace nákladů: I když teď poskytuje mnoho nových vlastností, zůstává toto řešení finančně dostupné, protože používá cloudovou topologii, virtualizaci, provozní automatizaci, vylepšenou distribuci obsahu, vzdálenou konfiguraci systémů a také finančně dostupné veřejné cloudové služby.
  • Flexibilita a škálovatelnost: Hitachi Cloud Transition Services a Hitachi Cloud Services umožní širokou škálu užití a funkcí cloudových bran, což dovolí zákazníkům plně využít flexibilitu a škálovatelnost HCP. IT získá nástroj pro tiering a archivaci obsahu do cloudu bez ohledu na architekturu cloudového partnera – a to všechno přesně podle požadavků obchodních oddělení.

"Tato novinka od Hitachi Data Systems posílí naše partnerství. Jsme také rádi, že HDS nám pomáhá poskytovat ty nejprofesionálnější řešení enterprise mobility našim zákazníkům," řekl Jeff Dobbelaere, vice president, Mainline Information Systems.

"Ve velkých firmách se mění priority a s nimi i finanční rozpočty a potřeba přistupovat k IT rozhodnutím z pohledu obchodní části firmy se stává normou," řekla Terri McClure, Sr. Analyst, Enterprise Strategy Group. "Když to zkombinujeme s požadavky přicházejícími od neustále rostoucí skupiny mobilních pracovníků, tak nám „vyjde“ tlak na IT oddělení, která musí hledat technologie podporující realitu dnešního podnikání od čím dál tím více distribuované sítě zaměstnanců až po jejich požadavek na vždy dostupná kritická data. Dnes musí technika podporovat ekonomiku podnikání a ne opačně."

Portfolio Hitachi Content Platform je postaveno na nejzabezpečenějším objektovém úložišti na trhu. Je to archivní a hybridní cloudové úložiště, které nevyžaduje zálohování pro rozmanité způsoby užití a aplikace - a to vše na jedné platformě. Unikátně provázané portfolio, vyvinuté in-house v Hitachi Data Systems, je snadné implementovat, spravovat, udržovat i přizpůsobovat podle požadavků businessu na změny. S portfoliem HCP mohou IT organizace a poskytovatelé cloudových služeb snadno ukládat, sdílet, synchronizovat, chránit, uchovávat, analyzovat a vyhledávat souborová data z jednoho systému. Protože HCP odstranilo potřebu oddělených systémů, pro každý typ použití může použít kompresi a deduplikaci na celé konsolidované prostředí, a tak ho více zefektivnit a učinit nákladově výhodnějším. Také zákazníkům nabízí zkrácení doby, po které začne přinášet užitnou hodnotu, a poskytovatelům cloudu zkrátí dobu do začátku komerčního nabízení produktu. Žádné jiné řešení objektového úložiště na trhu nemůže konkurovat důsledné integraci komponent HCP pro mobilitu pracovní síly i pro zabezpečení dat, on-premises i ve veřejných cloudech.

"Pro moderní IT oddělení je zásadní vytvářet technologickou strategii a řešení v nejužší vazbě na obchodní priority. V HDS si to uvědomujeme a říkáme tomu IT definované businessem," řekl Brian Householder, chief operating officer, Hitachi Data Systems. "Dnešní nesourodé a mobilní pracovní síly požadují důvěryhodnou mobilitu dat z datových center do cloudu, pro rozmanitou škálu zařízení, strojů, senzorů a jiných IP-připojených zdrojů dat. Hitachi Content Platform je nejdůkladněji integrovaným, provázaným a zabezpečeným řešením pro mobiltu dat ze všech aktuálně dostupných řešení."

Zdroje na webu

 

 

 

 


Přílohy ke stažení


DNS E-news