Cesta: Aktuality / DNS provedla softwarový audit v Dopravním podniku hl. m. Prahy


PŘÍPADOVÁ STUDIE - Dopravní podnik hl. města Prahy

MODERNÍ STRATEGIE ICT: EFEKTIVITA A OPTIMALIZACE NÁKLADŮ PODLE ISO STANDARDŮ

Dopravní podnik hlavního města Prahy patří mezi nejvýznamnější provozovatele městské hromadné dopravy na území České republiky.
V Praze a přilehlém regionu přepravuje cestující téměř dvěma tisíci vozidel metra, tramvají a autobusů. 

V prosinci 2012 byl pověřen řízením IT oddělení nový CIO. Do funkce vstupoval s jasně stanoveným úkolem - připravit plán jak hlavnímu městu v Dopravním podniku snížit náklady na provoz IT a zefektivnit řízení IT. Na předložení koncepce byla stanovena lhůta šesti měsíců.

Nad celkovým stavem a kontrolou IT visel otazník. Z toho důvodu bylo prvním úkolem CIO získat aktuální informace o chodu IT oddělení a spravovaném majetku. Bylo jasné, že v první fázi potřebuje mít přehled o IT majetku, softwarových aktivech a odebíraných servisních službách a zároveň získat co nejpřesnější informace o stavu procesů, politik a směrnic pro řízení IT.

Více si můžete přečíst v příložené případové studii...

 


Přílohy ke stažení


DNS E-news