Cesta: Aktuality / DNS je generálním partnerem nadačního fondu Srdce na dlani


DNS je generálním partnerem nadačního fondu Srdce na dlani

Společnost DNS, největší distributor s přidanou hodnotou na českém trhu, se v loňském roce stala hlavním partnerem nadačního fondu Srdce na dlani (SND). Po roční, velmi úspěšné spolupráci se DNS rozhodla pro rozšíření partnerství na úroveň generálního partnera SND. Nadace pomáhá dětem v dětských domovech s jejich nelehkou životní situací a vstupem do života.

Nadační fond Srdce na dlani byl založen v roce 2003 a jeho hlavní náplní je pomoc dětem v dětských domovech. Zaměřuje se především na praktickou pomoc. Pomáhá dětem při jejich vstupu do samostaného života, společně se svými partnery a donátory jim pomáhá získávat první pracovní zkušenosti a také je motivuje ke studiu a dalšímu vzdělání a zájmovým aktivitám.

Generální partner může ze své pozice větší měrou ovlivnit chod a fungování nadace a také způsob adresné podpory pro děti. Stává se také oficiálním patronem jednoho spolupracujícího dětského domova. Díky úspěšné spolupráci s domovem v Krásné Lípě se DNS rozhodla stát právě jejich oficiálním patronem. To společnosti poskytne ještě větší prostor pro spolupráci a větší míru podpory domova.

„Spolupráci s nadačním fondem Srdce na dlani bereme jako krok tím správným směrem. Směrem, kdy my sami můžeme udělat něco pro druhé – pomoc při hledání práce, poradit v různých životních situacích nebo si s dětmi jen popovídat o běžném, „normálním“ životě,” říká Petr Poláček, ředitel společnosti DNS.

Dětský domov v obci Krásná Lípa v Ústeckém kraji začal spolupracovat s nadačním fondem teprve nedávno. Je to menší domov rodinného typu, kde žije 24 dětí ve věku 3-18 let. Ty jsou rozděleny do třech „rodinných skupin“, kde je způsob života dětí přizpůsoben fungování v běžné rodině. SND je patronem čtyř menších dětských domovů - v Litoměřicích, Krásné Lípě, Tisé a Černé vodě. Informace o aktivitách SND programu pro rok 2014 získáte na http://www.dns.cz/srdcenadlani.


Přílohy ke stažení


DNS E-news