Cesta: Aktuality / DNS byla hlavním partnerem konference Cloud Computing


DNS a Hitachi byli hlavními partnery Cloud Computing Conference

V úterý 11. listopadu 2014 se v Konferečním centru City v Praze 4 konal 6. ročník Cloud Computing Conference. Konference se zúčatnilo 212 posluchačů! Během akce zazněly přednášky na tato témata: 

  • cloudové služby dle nového občanského zákoníku
  • správa e-dokumentů v cloudu
  • unified communication as a service
  • amazon web services
  • konvergovaná infrastruktura datových center
  • příklady zákaznických implementací

V barvách DNS a Hitachi Data Systems na konferenci prezentoval Roman Kalný (na obrázku vpravo). Ve svém příspěvku představil službu Hitachi Infrastructure Cloud v českém prostředí, a to jmenovitě v nasazení u společnosti Cloud4Com, jednoho z nejdynamičtějších poskytovatelů cloudových služeb v Česku.

Pro více informací o akci navštivte www.cloudconference.cz; více informací o řešeních Hitachi naleznete na www.dns.cz/hitachi.


DNS E-news